სიახლეები

newsphoto
სიახლე

26 Sep 2019

newsphoto
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა

26 Sep 2019

newsphoto
ალიანს ჯგუფი კაპიტალი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობს

24 Sep 2019

newsphoto
ალიანს ჯგუფი კაპიტალი საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე - განვითარებადი ბაზრების ეკონომიკა: პერსპექტივები და გამოწვევები

24 Sep 2019

newsphoto
AG კაპიტალმა საქართველოში პირველ M&A ფორუმს - GLOBALSCOPE 2018 უმასპინძლა

24 Sep 2019

newsphoto
ალიანს ჯგუფი კაპიტალი საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე

24 Sep 2019

newsphoto
ბაზარზე არასტაბილურობის

30 Aug 2019

newsphoto
ბაზარზე არასტაბილურობის

30 Aug 2019