ჩვენი გუნდი

member
აიეტი კუკავა

გენერალური დირექტორი

member
შუმერი კუკავა

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

member
გოჩა ნიკოლაიშვილი

კომპანიების შერწყმა-შესყიდვის და საკონსულტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

member
მარიტა კოჭლამაზაშვილი

უფროსი მენეჯერი, კომპანიების შერწყმა-შესყიდვის და საკონსულტაციო სერვისები