ჩვენი გუნდი

member
მარიტა კოჭლამაზაშვილი

უფროსი მენეჯერი, კომპანიების შერწყმა-შესყიდვის და საკონსულტაციო სერვისები

member
შუმერი 2

შუმერი 2 2 2

member
აიეტ კუკავა

დირექტორი

member
გოჩა